ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

20 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.

19 ตุลาคม2560
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2560

12 กันยายน 2560
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด

24 กรกฎาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

22-23 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2560 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

  ดูทั้งหมด
 
 
 
อเนกประสงค์ 2.25%
6 เดือน 2.75%
เพิ่มสุข 12 เดือน 3.50%
เพิ่มสุข 36 เดือน 3.75%
พิเศษ 12 เดือน 2.75%
พิเศษ 12 เดือน
(จ่าย ดบ .เป็นรายเดือน)
3.00%
พิเศษ 24 เดือน 3.50%
สินมัธยัสถ์ 24 เดือน 3.75%
ยกเว้นภาษี ดูทั้งหมด
 
 
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
6.50%
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย
6.00%
สามัญทั่วไป 6.50%
สามัญเอนกประสงค์ 5.50%
พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50%
พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 5.50%
พิเศษกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.50%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.50%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
พิเศษ เพื่อซื้อ WARRANT 5.50%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::